از فلامینکو تا سمنگان؛ مجموعۀ سروده‌ها، ترجمه و خاطرات یک دیپلومات
اختلاط شیرین و مفصل با جناب حفیظ آصفی عزیز در مورد کابل، قندهار و سمنگان، یکجا با گپ های نو درباره شعر و موسیقی فلامینکو و سرود های فدریکو گارسیا لورکا.
کاکتوس+ با لشکری
سخن مفصل با آقای مختار لشکری در برنامه «کاکتوس+ با لشکری» در مورد کابل و ‌قندهار قبل از جنگ، ایجاد دفتر ریاست جمهوری ریس جمهور کرزی، دشواری ها، دست آورد ها و کاستی ها، عروج و ‌افول رابطه
یاد یارِ مهربان
برنامه یاد یارِ مهربان با سفیر سید طیب جواد
گفتگو با تلویزیون صدای امریکا
چرا داعش نمایندگی‌های سیاسی کشورها را در کابل هدف قرار می‌دهد؟
گفتگوی ویژه با تلویزیون افغانستان انترنشنل
در این گفتگو در رابطه به مسایل چون وضعیت فعلی کشور، رابطه گروه طالبان و فدراتیف روسیه، سقوط جمهوریت، نشست ویانا و راه حل سیاسی برای بیرون رفت از وضعیت فعلی افغانستان پرداخته شده است.
سفیر افغانستان در مسکو لقب علمی «اکادمیسین» را دریافت نمود
سید طیب جواد، سفیر افغانستان در مسکو لقب افتخاری «اکادمیسین» را طی مراسمی در پارلمان روسیه دریافت نمود
نخستین فلامینکو در سمنگان
«نخستین فلامینکو در سمنگان» مجموعه ای از دلبستگی به شعر و ترجمه، شیفتگی به رقص فلامینکو و گاوبازی و خاطرات دوران نوجوانی در کابل
صدمین سالروز استرداد استقلال کشور
صدمین سالروز استرداد استقلال کشور؛ مشارکت درازمدت به نفع افغانستان و انگلستان است
رسانه های افغانستان برای دموکراسی
رسانه های افغانستان برای دموکراسی؛ مخابره صدای خبرنگاران افغان در نشستی به میزبانی سفارت افغانستان در انگلستان